November 10, 2023

Recomandări

Recomandări pentru gestionarea emisiilor de carbon ale organizației

Emisiile de carbon ale ORICĂREI organizații trebuie administrate în următoarea succesiune de pași:

1. alegerea indicatorilor potriviți activității care urmează a fi măsurată, monitorizată și optimizată;

2. definirea măsurilor de reducere CO2, aprobarea și comunicarea internă a nivelului de performanță vizat;

3. implementarea sistemului de monitorizare a evoluției indicatorilor urmăriți;

4. reducerea emisiilor specifice de carbon;

5. compensarea emisiilor CO2e care nu pot fi eliminate.

IMPORTANT:

Etapele de implementare a activităților de decarbonizare nu pot fi secvențiale (nu se pot aștepta una pe cealaltă), unii pași trebuie implementați în paralel atât între ei cât și cu activitatea curentă.

Companiile și instituțiile TREBUIE să-și reducă amprenta de carbon. Dacă nu o fac, pierd acces la finanțări, sunt dezavantajate față de concurență și – per ansamblu – ratează gestionarea riscurilor de orice fel legate de impactul lor climatic. 


Orice organizație poate astfel să își monitorizeze constant impactul propriu asupra climei – din perspectiva proceselor interne – și să caute modalități de a-l reduce prin norme interne, decizii și schimbări comportamentale și deciziile. Conștientizarea aduce responsabilitate care, mai departe, declanșează acțiuni (schimbări de proceduri și comportamente) care conduc la reducerea emisiilor GES.

Prev post

Întrebări frecvente

Next post

Home vechi