December 4, 2023

h

Amploarea și extinderea “problemei” climatice sunt semnificative. În timp ce emisiile de gaze cu efect de seră sunt principala cauză a schimbărilor climatice și au impact asupra mediului, sănătății umane și economiei globale, companiile, în calitate de mari consumatori de resurse și emițători de poluanți și GES, nu știu să-și identifice cu precizie locul, responsabilitățile și aportul propriu atât în generarea cât și în combaterea schimbărilor climatice.Simultan, presiunea din partea consumatorilor, investitorilor și reglementatorilor crește pentru adoptarea practicilor mai sustenabile, amenințările se prefigurează la orizont.Cu ajutorul platformei ExpertGES, companiile pot să-si analizeze constant impactul diferențiat al proceselor interne asupra emisiilor Gazelor cu Efect de Sera (GES), implicit asupra climei, și să identifice modalități de reducere a acestuia, având acces la informații privind intervențiile prioritar necesare.

Vă oferim o soluție simplă de înțeles și de utilizat.

Soluția este platforma online de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aferente fiecărei surse emitente.

O soluție completă și accesibilă

Monitorizează constant impactul propriu asupra climei

Colectezi date

Datele sunt colectate în timp real, pe fiecare sursă, la nivel de unitate, și sucursală

Monitorizezi

Monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aferente fiecărei surse emitente.

Acționezi

Pe baza raportelor de monitorizare, se pot lua acțiuni in timp real

De ce să lucrezi cu noi

De ce să alegi expertGES ?

Soluția este platforma online de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aferente fiecărei surse emitente, o “colecție” de funcționalități și instrumente pentru colectarea datelor, generarea de rapoarte și analize detaliate, oferire de feedback simplificat către ne-specialiști.

Our results in last year

0 M

Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur.

0 %

Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur.

0 Y

Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur.

Eco Technology Integration

We are passionate about harnessing the power of technology to create a greener and more sustainable future.

29 Countries
$6.4m cost-effective
100K+ Installation
4.9/5 from clients
Testimonials

“I am happy with the solar panel installation provided by xGreen. Not only have I significantly reduced my energy bills, but I am also proud to be contributing to a cleaner environment. The team was professional, knowledgeable, and guided me through every step of the process.”

Jacob Jones

Founder of Alpanex

"Wow! Eden was so helpful! It was tough to keep up taking notes. So much value in just 30min. I highly recommend everyone to meet John and become full of inspirations, practical advice and posit. Craig provided great insight and feedback on how we could grow our user base and get our project off."

Ralph Edwards

President of Sales

“I am happy with the solar panel installation provided by xGreen. Not only have I significantly reduced my energy bills, but I am also proud to be contributing to a cleaner environment. The team was professional, knowledgeable, and guided me through every step of the process.”

Jacob Jones

Founder of Alpanex

"Wow! Eden was so helpful! It was tough to keep up taking notes. So much value in just 30min. I highly recommend everyone to meet John and become full of inspirations, practical advice and posit. Craig provided great insight and feedback on how we could grow our user base and get our project off."

Ralph Edwards

President of Sales

Hai să lucrăm împreună!

Ready to make a difference and embrace eco-friendly technologies?

Prev post

Home vechi