November 10, 2023

Informații utile

ExpertGES este o platforma online de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aferente fiecărei surse emitente, o “colecție” de funcționalități și instrumente pentru colectarea datelor, generarea de rapoarte și analize detaliate, oferire de feedback simplificat către ne-specialiști.


Complementar cu soluția software, vom oferi consultanță pe teme de sustenabilitate prin consultanți specializați care să ajute instituțiile să stabilizeze procesul de raportare, să identifice sursele prioritare de emisii și să implementeze activități auto-monitorizate de reducere a acestora.


Consultanții noștri vor asista companiile în decizii privind:
– investițiile în tehnologie verde (incluzând trecerea la surse de energie regenerabilă, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și proceselor de producție, adoptarea vehiculelor electrice sau hibride ori a altor modele logistice, digitalizare).
– colaborare cu ONG-uri, instituții de învățământ/cercetare, pentru a dezvolta soluții tehnologice, proceduri, resursă umană, simbioze industriale.

Prev post

Autentificare

Next post

Consum hârtie