Amploarea și extinderea “problemei” climatice sunt semnificative. 

În timp ce emisiile de gaze cu efect de seră sunt principala cauză a schimbărilor climatice și au impact asupra mediului, sănătății umane și economiei globale, companiile, în calitate de mari consumatori de resurse și emițători de poluanți și GES, nu știu să-și identifice cu precizie locul, responsabilitățile și aportul propriu atât în generarea cât și în combaterea schimbărilor climatice.

Simultan, presiunea din partea consumatorilor, investitorilor și reglementatorilor crește pentru adoptarea practicilor mai sustenabile, amenințările se prefigurează la orizont.

Cu ajutorul platformei ExpertGES, companiile pot să-si analizeze constant impactul diferențiat al proceselor interne asupra emisiilor Gazelor cu Efect de Sera (GES), implicit asupra climei, și să identifice modalități de reducere a acestuia, având acces la informații privind intervențiile prioritar necesare.